Loopbaanbegeleiding
Veel werknemers willen graag hun sterke kanten blijven ontwikkelen. Een loopbaantraject kan hen én jou als werkgever daarbij helpen. Zo komen ze te weten wat hun talenten zijn, hun toegevoegde waarde is en hoe en wat ze mogelijk tegenhoudt. VLMaatwerk biedt loopbaanbegeleiding, waarbij we een dergelijk loopbaanadviestraject initiëren en ondersteunen. Dit kan in gezamenlijk overleg of alleen met de betreffende medewerker. Te allen tijde staat het belang van een gezonde werksfeer voorop. Blijkt deze buiten de organisatie te liggen? Dan spelen we hier open kaart in en helpen we de medewerker met de zoektocht naar passend werk. Dankzij loopbaanbegeleiding door VLMaatwerk weten werknemers zich gesteund in hun ontwikkeling. En dat versterkt motivatie, betrokkenheid en werkplezier. Wat wil je nog meer?

Teamontwikkeling
VLMaatwerk verzorgt teamontwikkeling en brengt de drijfveren, talenten, competenties en ontwikkelbaarheid van teams in beeld. Ook bieden we een feedbackinstrument. Hierdoor leren teamleden elkaar beter kennen. Gaan ze werken vanuit een gedeelde visie en zoeken elkaar op. Investeren in teamontwikkeling kan een team helpen om zich sneller en in de juiste richting te ontwikkelen. Op deze manier biedt VLMaatwerk ondersteuning bij professionalisering van teams. Wij zijn er ons uiteraard van bewust dat dat tijd, energie en inspanning vraagt van alle betrokkenen. Daarom doen we dit altijd met hart voor mens en organisatie.

De TMA analyse is een zeer goed instrument om drijfveren en talenten van medewerkers in kaart te brengen. Het individu en teams kunnen hier in de dagelijkse gang van zaken hun voordeel uit halen.

Leonie van de Wiel
Adviseur VLMaatwerk

© powered by WEBFLAT