Re-integratie spoor 2-3
Als je ziek bent en je jouw eigen functie niet meer kan uitoefenen, helpt VLMaatwerk je graag bij je zoektocht naar passend werk buiten de organisatie. Zo’n traject heet officieel re-integratie 2e of 3e spoor. Hierin gaan we samen met jou actief op zoek naar ander passend duurzaam werk. Werk dat aansluit bij jouw mogelijkheden en rekening houdt met je beperking(en).

De wet ‘Verbetering poortwachter’ – onderverdeeld in re-integratie spoor 1-2-3 – verplicht jou als werkgever gezamenlijk met je werknemer ervoor te zorgen dat hij of zij zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan. Voor zowel werkgever als werknemer zitten er verplichtingen aan deze re-integratie en bij onvoldoende inzet kan dit voor zowel werkgever als werknemer financiële consequenties hebben. VLMaatwerk is op de hoogte van alle rechten en plichten die bij een re-integratietraject komen kijken en kan je op professionele wijze begeleiden.

Re-integratie uitkeringsgerechtigden UWV
VLMaatwerk biedt drie soorten re-integratie trajecten aan voor uitkeringsgerechtigden UWV. We bieden trajecten aan voor mensen met een Ziektewet, WIA, Oude WAJONG of een WW uitkering  met een arbeidsongeschiktheidspercentage.

1.Modulaire trajecten:
Ben je door omstandigheden in een isolement terecht gekomen?  Heb je te maken met gevoelens van onbegrip, falen of is er sprake van problematiek op andere leefgebieden zoals sociaal functioneren en/of dagbesteding? Wil je onder begeleiding stapje voor stapje weer deelnemen aan de maatschappij, maar heb je daarbij wel wat ondersteuning nodig? Met de re-integratiediensten ‘Participatie Interventie’ en  ‘Bevorderen Maatschappelijke Deelname’ helpen wij je om weer mee te doen.

2. Werkfit trajecten:
Het ‘Werkfit’ is gericht op het wegnemen van persoonlijke belemmeringen ter voorbereiding op de arbeidsmarkt. We trainen persoonlijke effectiviteit, versterken werknemersvaardigheden en brengen de arbeidsmarktpositie in beeld. We onderzoeken samen wat nodig is om weer aan het arbeidsproces te kunnen deelnemen en hoe we dit kunnen bereiken. Het doel is op het einde van het traject klaar te zijn om de arbeidsmarkt op te gaan.

3. Naar Werk trajecten:
Het traject ‘Naar Werk’ is gericht op participatie op de arbeidsmarkt. We trainen sollicitatievaardigheden, brengen het netwerk in kaart en helpen bij het vinden van een nieuwe duurzame baan.

Benieuwd naar de beste oplossingen voor jou?
We gaan graag met je om de tafel. Laat je contactgegevens achter via het formulier of mail ons via info@vlmaatwerk.nl dan nemen we snel contact met je op.

“Bij onze Re-integratie dienstverlening zetten wij de hulpvraag van werkgever en werknemer centraal. Talent op de juiste plek is hierin onze drijfveer. We gaan uit van mogelijkheden en houden rekening met belemmeringen”

Willem van Lieshout
Adviseur VLMaatwerk

© powered by WEBFLAT